Container Kho 40 Feet HC về Ngã Tư Xoài Đôi, Cần Đước, Long An

Bán container kho 40'HC về Ngã tư Xoài Đôi, Cần Đước, Long An phục vụ cho dự án xây dựng đang được triển khai tại đây. Mời bạn xem qua một số hình ảnh thực tế về quá trình giao nhận hàng vừa được diễn da đầu tháng 07 năm 2017.

Container Kho 40 Feet HC về Ngã Tư Xoài Đôi, Cần Đước, Long An

Container Kho 40 Feet HC về Ngã Tư Xoài Đôi, Cần Đước, Long An

Container Kho 40 Feet HC về Ngã Tư Xoài Đôi, Cần Đước, Long An

Container Kho 40 Feet HC về Ngã Tư Xoài Đôi, Cần Đước, Long An

Bài Đăng Mới Nhất