Container Văn Phòng Tại Đắc Nông, Tây Nguyên (Bô Xít Tây Nguyên)

Container văn phòng 20 feet có toilet giao tại mỏ Alumia Nhơn Cơ, thuộc khu khai thác Alumin Tây Nguyên phục vụ cho quá trình khai tác mỏ boxit tại đây.


Bài Đăng Mới Nhất