Container Văn Phòng, Container Kho Tại KCN Lộc An, Long Thành, Đồng Nai

Bán container văn phòng 40 feet tại KCN Lộc An, Long Thành, Đồng Nai được sản xuất từ vỏ container kho theo tiêu chuẩn quốc tế phục vụ cho công trình.

Container Văn Phòng, Container Kho Tại KCN Lộc An, Long Thành, Đồng Nai

Container Văn Phòng, Container Kho Tại KCN Lộc An, Long Thành, Đồng Nai

Container Văn Phòng, Container Kho Tại KCN Lộc An, Long Thành, Đồng Nai

Container Văn Phòng, Container Kho Tại KCN Lộc An, Long Thành, Đồng Nai

Bài Đăng Mới Nhất