Container Văn Phòng, Container Kho Tại KCN Mai Trung, Bến Cát, Bình Dương

Đơn hàng bán container kho 20 feet tại KCN Mai Trung, Bến Cát, Bình Dương để thiết kế thành container văn phòng có toilet phục vụ cho chủ đầu tư.
Trên địa bàn tỉnh Bình Dương với nhiều KCN mà chúng tôi là nhà cung cấp hiệu quả nhất:

  • tại Bến Cát: KCN quốc tế Protrade, Phú Gia, Rạch Bắp, Việt Hương, Mai Trung, Mỹ Phước, An Tây, Thới Hòa, Định An, Lai Hưng
  • tại Tân Uyên: KCN Nam Tân Uyên, Thái Hòa, Vĩnh Tân - Tân Bình, Tân Mỹ, Khánh Bình, Uyên Hưng, Gốm Sứ Tân Thành
  • tại Thủ Dầu Một: KCN Định An, Sóng Thần 2, 3 (1 ở Thuận An), Phú Hòa, An Phú
  • tại Dĩ An: KCN Bình Đường, Tân Bình, Tân Đông Hiệp
  • tại Thuận An: KCN Bình Chuẩn, An Thạnh, Đồng An, Việt Hương 1, Sóng Thần 1, Bình Chuẩn, Vsip 1, 2A, 2B
Container Văn Phòng, Container Kho Tại KCN Mai Trung, Bến Cát, Bình Dương

Container Văn Phòng, Container Kho Tại KCN Mai Trung, Bến Cát, Bình Dương

Container Văn Phòng, Container Kho Tại KCN Mai Trung, Bến Cát, Bình Dương


Container Văn Phòng, Container Kho Tại KCN Mai Trung, Bến Cát, Bình Dương

Container Văn Phòng, Container Kho Tại KCN Mai Trung, Bến Cát, Bình Dương

Bài Đăng Mới Nhất