Container Văn Phòng, Container Kho Tại KCN Phú Mỹ 1, 2, 3, Vũng Tàu

Sử dụng container kho tại KCN Phú Mỹ 1, 2, 3, Bà Rịa Vũng Tàu chế tạo thành container văn phòng 40 feet cung cấp cho các nhà thầu xây dựng thi công các dự án tại đây.
Container Văn Phòng, Container Kho Tại KCN Phú Mỹ 1, 2, 3, Vũng Tàu

Container Văn Phòng, Container Kho Tại KCN Phú Mỹ 1, 2, 3, Vũng Tàu

Container Văn Phòng, Container Kho Tại KCN Phú Mỹ 1, 2, 3, Vũng Tàu

Container Văn Phòng, Container Kho Tại KCN Phú Mỹ 1, 2, 3, Vũng Tàu

Bài Đăng Mới Nhất