Container Văn Phòng 20' Có Toilet Tại Vedan, Long Thành, Đồng Nai

Bán container văn phòng 20 feet có toilet về nhà máy Vedan, Long Thành, Đồng Nai giúp nhà thầu xây dựng SNPT có nơi làm việc trong thời gian thi công dự án tại đây.

Container Văn Phòng 20' Có Toilet Tại Vedan, Long Thành, Đồng Nai

Container Văn Phòng 20' Có Toilet Tại Vedan, Long Thành, Đồng Nai

Container Văn Phòng 20' Có Toilet Tại Vedan, Long Thành, Đồng Nai

Container Văn Phòng 20' Có Toilet Tại Vedan, Long Thành, Đồng Nai

Container Văn Phòng 20' Có Toilet Tại Vedan, Long Thành, Đồng Nai

Bài Đăng Mới Nhất