Bán Container Kho Tại KCN Nhơn Trạch

Bán container tại KCN Nhơn Trạch 1 làm kho với các loại 20 feet dài 6m sức chứa ~ 20 tấn hàng, loại 40 feet dài 12m sức chứa ~ 30 tấn hàng
Bán Container Kho Tại KCN Nhơn Trạch
Lên đường về Nhơn Trạch nào ^^

Bán Container Kho Tại KCN Nhơn Trạch
Loại 20 feet nhỏ gọn

Bán Container Kho Tại KCN Nhơn Trạch
Hay 40 feet với tải trọng lớn hơn

Bán Container Kho Tại KCN Nhơn Trạch
Chúng cũng có thể sử dụng để thiết kế dạng container văn phòng

Bài Đăng Mới Nhất