Bán Container Tại Long Phú Làm Văn Phòng

Chuẩn bị cho triển khai dự án mới của tỉnh Sóc Trăng, chúng tôi đã bán container tại Long Phú làm văn phòng giao về công trình ngày 17/07/2018.
Bán Container Tại Long Phú Làm Văn Phòng

Bán Container Tại Long Phú Làm Văn Phòng

Bán Container Tại Long Phú Làm Văn Phòng

Bán Container Tại Long Phú Làm Văn Phòng

Bài Đăng Mới Nhất