QUY ĐỊNH XÁC NHẬN KHỐI LƯỢNG CONTAINER KHÔ CHỨA HÀNG HÓA

Tổ chức hằng hải quốc tế (IMO) đã phê chuẩn sửa đổi bổ sung về quy định xác nhận khối lượng container khô chứa hàng hóa (VGM), bắt đầu có hiệu lực kể từ đầu tháng 7/2016
QUY ĐỊNH XÁC NHẬN KHỐI LƯỢNG CONTAINER KHÔ CHỨA HÀNG HÓA
Quy định VGM về xác nhận khối lượng container khô chứa hàng

Theo đó, IMO đã sửa đổi bổ sung quy đinh VI/2.4 và VI/2.6 của công ước quốc tế về an toàn tính mạng con người trên biển (Quy định SOLAS năm 1974)
Về nguyên tắc, nếu một thùng container không được xác định khối lượng hàng hóa từ phía người gửi thì nó sẽ không được đưa lên tàu
VGV = Trọng lượng hàng + Trọng lượng vật liệu ràng buộc hàng + Trọng lượng vỏ container
Theo quy định mới này, trừ các container kho chứa hàng chở trên xe đầu kéo rơ-mooc vận chuyển trên tàu ro-ro hoạt động trên tuyến quốc tế ngắn, khối lượng toàn bộ việc mua bán container chứa hàng phải được xác nhận theo hai cách sau:

  • Cách 1: Cân (Weighting): Sử dụng thiết bị cân tiêu chuẩn để người gửi hàng hay người được ủy quyền gửi hàng (bên thứ 3) cân toàn bộ container đã đóng hàng và đóng seal
  • Cách 2: Tính toán (Calcutating): Cách làm này phải được thực hiện bởi cơ quan có thẩm quyền để đảm bảo tính chính xác, theo đó container sẽ được cân riêng hàng hóa, vỏ container, vật liều chèn, buộc hàng... rồi được cộng lại thành khối lượng sau cùng

Sau đó, người gửi hàng (shipper) hoặc bên thứ 3 được ủy quyền có trách nhiệm cung cấp giấy xác nhận khối lượng này cho chủ tàu hoặc người đại diện của tàu, các cảng đến trong lộ trình để có kế hoạch đón tàu, bốc hàng, dỡ và bảo quản hàng tại cảng đến.  Nếu không, thì container chứa hàng, container văn phòng, container lạnh,... sẽ không được xếp xuống tàu.
Quy định này được đưa ra nhằm đảm bảo tính an toàn tối đa cho tàu vận chuyển, người làm việc trên tàu và trên bờ cũng như hàng hóa và an toàn trên biển, tuy nhiên nó cũng gây ra những khó khăn cho chủ hàng, người gửi bởi tốn khá nhiều thời gian cũng như các chi phí phát sinh
Theo đó, quy đình này sẽ áp dụng từ ngày 1/7/2016, các container hàng hóa được xếp xuống tàu trước ngày này thì sẽ không cần xác nhận khối lượng cho tới hạn chốt là 1/10/2016
>>> xem thêm: dịch vụ thuê container làm kho

Bài Đăng Mới Nhất