Vận Chuyển Container Khô Đường Biển Cần Phải Niêm Yết Giá

Vừa qua Bộ giao thông vận tải đã thông qua quy định về việc niêm yết giá và phụ thu ngoài giá trong dịch vụ vận chuyển container khô bằng đường biển và các dịch vụ cảng
VẬN CHUYỂN CONTAINER KHÔ ĐƯỜNG BIỂN CẦN PHẢI NIÊM YẾT GIÁ
Vận chuyển container khô đường biển cần phải niêm yết giá

Được biết, trong các năm qua, các doanh nghiệp trong ngành vận tải biển cạnh tranh nhau rất gay gắt do nguồn cung vượt cầu, các doanh nghiệp này đều áp dụng chính sách giảm giá trong các hoạt động vận tải, nhưng lại tăng phụ thu đề bù đắp chi phí, dẫn tới việc các doanh nghiệp xuất nhập khẩu của Việt Nam không kiểm soát được chi phí do chúng ta thường giao dịch theo hai hình thức là mua CIF (giao hàng tại cảng dỡ hàng) và bán FOB (giao hàng trên boong tàu). Việc làm này khiến chúng ta phụ thuộc vào đối tác nước ngoài do họ là người thương thảo về việc thuê phương tiện vận chuyển, và mua bán container hàng hóa , ... khiến các doanh nghiệp trong nước phải chịu thêm các phí ngoài hợp đồng. Việc thông qua quy định của Bộ giao thông vận tải đã đạt được sự ủng hộ cao của các doanh nghiệp xuất nhập khẩu
Theo quy đình này, phí vận chuyển hàng hóa đối với doanh nghiệp thành lập tại Việt Nam phải được niêm yết bằng đồng tiền Việt, các doanh nghiệp thành lập ở nước ngoài phải được niêm yết bằng đồng tiền Việt hoặc tiền ngoại tệ có khả năng chuyển đổi theo quy định của pháp luật; Đối với các phụ thu, phí ngoài hợp đồng phải niêm yết bằng đồng tiền Việt
Nghị định chỉ rõ nội dung niêm yết giá vận chuyển container chứa hàng, container văn phòng, container lạnh,...bằng đường biển và phụ thu bao gồm: điểm đi và điểm đến của hành trình; danh mục và mức giá vận chuyển + phụ thu theo tuyến đường và hàng hóa. Các giá niêm yết này bắt buộc đã bao gồm các phí phát sinh, phí và lệ phí nếu có
Thông tin doanh nghiệp vận tải cũng được niêm yết rõ về tên doanh nghiệp, địa chỉ giao dịch, số điện thoại, fax, trang website
Nội dung niêm yết tại cảng biển bao gồm thông tin cảng biển và các biểu giá dịch vụ tải cảng (đã được các cơ quan chức năng phê duyệt trước đó)
Như vậy, với quy định này, mức giá dịch vụ vận tải biển và các phụ thu như thuê container khô, phí bốc dỡ hàng,... đã được niêm yết là mức giá cuối cùng mà các doanh nghiệp vận tải biển phải đảm bảo cho đơn vị xuất nhập khẩu, giá được áp dụng từ thời điểm niêm yết, nếu có tăng giá phải trình duyệt với cơ quan chức năng và không được thay đổi trước 15 ngày từ ngày niêm yết, nếu có đề nghị giảm giá thì mức giá mới được áp dụng từ ngày niêm yết

Bài Đăng Mới Nhất