Thuê Container Tại Mỹ Phước 3 Làm Văn Phòng

 Bên mình có cho thuê container tại Mỹ Phước 3 làm văn phòng cho công nhân viên, các dự án ở Bến Cát đều có các thùng container do bên mình cung cấp.

Công ty Phương Nam có xưởng sản xuất container văn phòng tại Tân Uyên, dễ dàng kết nối với các khu công nghiệp Mỹ Phước 1, 2, 3 bằng tuyến tỉnh lộ ĐT 743 và quốc lộ 13, rất thuận lợi trong việc vận chuyển các thùng container theo đúng tiện độ của dự án. 


Bài Đăng Mới Nhất